Outlook 2010

Vejledningen her viser, hvordan du sætter Outlook 2010 op til at sende og modtage mail på din Dadlnet Udvidet Mail.

 1. Start Outlook 2010.

 2. Klik på fanen Filer og klik herefter på Oplysninger.
  Billedet skulle nu gerne indeholde blandt andet Kontoindstillinger. Klik på Kontoindstillingerog dernæst på Kontoindstillinger… (Bemærk de 3 punktummer – se evt. skærmbilledet nedenfor)


 3. Klik på Ny.

 4. På næste billede skal prikken stå i E-mailkonto, og du vil blive bedt om at indtaste følgende oplysninger:
  Dit navn: Her indtastes det navn, som du skal præsenteres med, når du sender e-mail.
  E-mail-adresse: Her indtastes den originale e-mailadresse, som indeholder dit medlemsnummer: ex: d123456@dadlnet.dk
  Adgangskode: Her indtastes din adgangskode til din Dadlnet e-mailkonto.
  Skriv adgangskoden igen: Udfyldes naturligvis med samme kode igen.

  Klik herefter på Næste.
 5. Outlook 2010 vil nu forbinde sig til serveren hos os for at få fat i selve opsætningen og gøre resten automatisk for dig. Billedet, som ses neden for, kan stå på skærmen i op til nogle minutter, inden kontoen er sat op.
  (Afkryds at du ikke vil spørges igen, og tryk på Tillad ellers gennemførere den ikke opsætningen)

 6. Når kontoen er sat op, vil du få et billede, hvor der er grønne markeringer ud for de tre kriterier, som vist her nedenfor. Klik herefter på Udfør.
 7. Outlook vil nu informere om, at du skal genstarte Outlook, for at ændringerne træder i kraft. Klik på OK.

Luk Outlook 2010 og start herefter Outlook 2010 igen, og din konto er nu klar til brug.