Dubletter i din postkasse

Oplever du dubletter i din postkasse efter migrering

Hvis du bruger kontotypen POP3 til at forbinde til mailserveren og samtidig har aktiveret funktionen ”gem en kopi på serveren”, så vil du med stor sandsynlighed oplever dubletter i din postkasse efter gennemført migrering.
Dette er desværre en uhensigtsmæssig effekt ved at skifte mailserver når man bruger POP3 og har ”gem en kopi på serveren” aktiveret. Der er ingen måde at løse dette fra serversiden, grundet måden hvorpå POP3 fungerer.
Traditionelt set henter POP3 mails fra serveren og sletter dem umiddelbart efter. Med funktionen ”gem en kopi på serveren”, holder din mailklient styr på hvilke mails den allerede har hentet fra serveren og ignorerer disse fremadrettet. Ved et serverskifte genkender klienten ikke længere mails på serveren og vil derfor hente dem alle på ny.

Du kan vælge at slette dubletterne i dit mailprogram (Outlook) ved at følge nedenstående guide.. (bemærk dette er på eget ansvar)

1.1 – Start Outlook,
klik på indbakken uden til venstre
Derefter gå til menuen Vis (i toppen)

1.2 klik da på ”skift visning” og skift visningen fra Kompakt til Eksempel

1.3 – Klik nu på ”Indstillinger for visning”

1.4 I boksen der kommer frem Tryk da på ”kolonner”

1.5 Under vis kolonner
Vælg feltet Dato- Og klokkeslætsfelter , marker ”Ændret” og klik på tilføj, så det bliver en af de kolonner der kan ses i Outlook.

Klik ok for at godkende dette og OK igen for at kommer tilbage til indbakken.

1.6
Nå skulle du kunne sortere ud fra hvornår mails er Ændret og via dette skulle du kunne slette alle dublet mails der er kommet ind i Outlook.

NB. Husk når du er færdig at skifte visningen tilbage til kompakt, så dit Outlook igen ser ud som før


 

Og på Outlook til MAC findes sorteringen her :

Når du står under indbakken, klik på Search (Søg) i toppen og i det to sorterings felter vælges
1) Date modified (Ændret)
2) Today (I dag)